DS - Điểm thi lại HK2 năm 17-18, lớp VLVH LONG BIÊN