ĐIỂM THI MÔN THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU, LỚP ĐẦU MÁY TOA XE (LONG BIÊN) VHVL K53 TX