ĐIỂM THI KTHP XSTK - LỚP CTGTCC, XDD2, VLXD, TBĐ,, QLXDCTGT, KTHTĐT, XDDD1,