Điểm thi kết thúc học phần và điểm thành phần môn XSTK07-Điện, Điện tử-Học kì hè-2019-2020