Điểm thi kết thúc học phần và điểm thành phần môn XSTK05-Khoa Kinh tế, Quốc tế, Quản lý XD-Học kì hè-2019-2020