Điểm thi kết thúc học phần và điểm thành phần môn XSTK04-Khoa Ctrinh, CNTT, KTXD, Quản lý XD, Qte-Học kì hè-2019-2020