Điểm thi kết thúc học phần môn XSTK07-Khoa Điện, Điện tử-ki2-2019-2020