ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐSTT 2 TÍN CHỈ, HỌC KỲ 1, NĂM 2019-2020, KHOA QUẢN LÝ, CÁC LỚP QLXD, KINHTE XD1,3