XSTK 07 - Điểm thi đợt 1, HK1, năm học 2018-2019, các lớp khoa Điện - Điện tử