Toán KT - Điểm thi (HK chính), đợt 1, HK2, năm học 17-18, lớp KTVTHONG, KTTTtin