TOÁN KỸ THUẬT - ĐIỂM QT KH2, ĐỢT 1, 2018-2019, LỚP KTTTin, KTVTHONG K58