ĐIỂM THI MÔN XSTK + ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG, NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG K59, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020