ĐIỂM THI MÔN ĐSTT 3 TÍN CHỈ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020, KHOA ĐIỆN TỬ