ĐIỂM THI LẠI MÔN ĐSTT, LỚP XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ K50, HỆ VHVL