Điểm thi KTHP xstk - Công trình- K57 Lớp DDB1, 2, ĐS, ĐHMT, KCXD, CĐS, CTGTT, ĐKT CTGT, ĐSĐT, CDDB1, 2, 3, CH1, 2, CTGTTP, TĐHTKCĐ, CĐ PHÁP, ANH.