ĐIỂM THI KTHP MÔN ĐSTT HK1- đợt 1 năm học 2017-2018 các lớp TĐH, KTTT, KTDTTHCN, KTDK-TĐH, KTVT, TBĐ K58