ĐIỂM THI KTHP ĐSTT- HK1 NĂM HỌC 2017-2018- LỚP QTDNXD, QTDNBCVT, KTXD CTGT, QT logistic, QTDNVT