ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐSTT 3 TÍN CHỈ,HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020, KHOA ĐIỆN TỬ, LỚP KTD2