ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐSTT 3 TÍN CHỈ, HỌC KỲ 1, NĂM 2019-2020, KHOA CÔNG TRÌNH, CÁC LỚP CDBTN, CDB1,2,3,4