ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐSTT 2 TÍN CHỈ, HỌC KỲ 1, NĂM 2019-2020, KHOA CƠ KHÍ, CÁC LỚP COKHITN, KTOTO1,3, COKHI1, KTNHIET1,2, CDT 1,2, MXD