ĐIỂM QUÁ TRÌNH K58 ĐSTT HỌC KỲ 1 LỚP QTDNVT, QTlogistic, KTVT, TĐH, TBĐ, CĐB ANH, CTGTĐT V-N